GoesArt — we create our own beauty SiteLock
Tovertafel

© Tovertafel UP, Active Cues

Tovertafel Original och UP


Tovertafel Original är en innovation från Active Cues med syfte att aktivera personer med demens. En interaktiv aktivitet som spelas direkt på det gemensamma bordet! Spelen bjuder in personer i senare delen av demenssjukdom att umgås med varandra och deras omgivning, genom fysisk och kognitiv aktivering.


Tovertafel UP är en rolig innovation inom vård och omsorg som uppmuntrar vuxna med inlärningssvårigheter att delta i fysiska aktiviteter och social interaktion. De utmanande spelen kan spelas antingen självständigt eller under handledning.


De vackra spelen har utvecklats speciellt för de olika målgruppen och kan spelas självständigt eller tillsammans med anhöriga och omvårdnadspersonal.

GoesArt partner

till Active Cues


Att Active Cues och GoesArt delar samma värdegrund blir en perfekt match.


Det är här resan tar sin början. För människor som lever med demens har ett fönster öppnats - ett fönster för ökad aktivitet och fler stunder av lycka.
Kontakta oss


Forskning om

seriösa spel


Active Cues är det holländska företaget bakom Tovertafel, vars mission är att utveckla seriösa spel för en utvald målgrupp med focus på deras behov. Ett möte mellan professor Erik Scherder och grundaren Hester Anderiesen Le Riche, där Eriks välformulerade önskan till Hester blev starten för forskningsarbetet och produkten Tovertafel.


Forskning är en grundpelare hos Active Cues. Utvecklingen för nya spel sker via co-design platser med omvårdnads-personal och tillsammans med och för målgruppen.


LÄS MER OM TOVERTAFEL


Sjoerd Wennekes International New Business Developer hos Active Cues och Ingela Sjöberg VD, GoesArt.


© All Rights Reserved, GoesArt AB 2018  - GDRP Policy