GDPR policy


GDRP Policy- GoesArts hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.


Personuppgiftsansvarig;


GoesArt AB - 556937-6402

Box 167, 432 24 Varberg, Sweden

privacy@goesart.com1 Samtyckesförfarande - kontakt via:


Webb - GoesArt.se


GoesArt AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar samt för att skapa en intresseprofil. Din profil används för att ge stöd med information eller uppföljning med produktutbud från företaget. Personuppgifterna används för att kunna kontakta dig, via telefon, email eller postgång för att kommunicera information och erbjudanden från GoesArt inom vård- och omsorg. Statistik som registeras vid besök av webbsidan är inte knuten till individ och personuppgiftsnivå utan används för att förbättra information och erbjudanden.


Nyhetsbrev

Du kan när som helst uppdatera er kontaktinformation eller välja att inte ta emot de nyhetsbrev/telefon/post som skickas från GoesArt i prenumerationshantering från Mailchimp med biträdesavtal med The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Vill ni radera era personuppgifter som används för de syften som beskrivits ovan och återkalla ert samtycke till vidare behandling av dina personuppgifter för dessa syften, kontakta oss via privacy@goesart.com. Om du inte har kontakt med GoesArt genom att t ex prenumerera på nyhetsbrev eller som kund till oss kommer dina personuppgifter att tas bort.


Kontakta oss via privacy@goesart.com om du vill ha mer information om vår policy rörande dessa, eller om du har andra frågor om hur GoesArt behandlar dina personuppgifter. Ni har rätt att få tillgång till era uppgifter, att få dem rättade eller raderade.

 

1.2 Service och Installation - avtalskund


Information om serienummer, kund, kontaktperson, installationsplats och anslutning av produkt har upprättats för att fullfölja garanti om produkt samt för att ge service till avtalskund. Informationen om serienummer, kund, installationsplats och anslutning av produkt delas med tredje part, ActiveCues B.V. 62573764. Informationen delas med personer inom företaget samt leverantör i biträdesavtal, syfte för att dela uppgifter är support eller uppdatering.


Åtgärder finns för att skydda för intrång. Vid misstänkt dataintrång hanteras detta i enlighet med GDPR, inom 72 timmar.  Personuppgifterna lagras efter garantitid om 24 månader, vid ett förlängt serviceavtal, avtalas att uppgifterna sparas enligt samtycke. Om du inte har ett aktivt serviceavtal eller historiskt inköp kommer dina personuppgifter att tas bort efter garantitiden om 24 mån, alternativt uppdateras kontaktuppgifterna.


1.2 Samtycke förfarande - avtalskund


GoesArt behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar samt för att skapa en kundprofil. Din profil används för att ge stöd med utbildning och information om produktutbud från företaget. Personuppgifterna används för att kontakta kunder via telefon/mejl/nyhetsbrev samt för att kommunicera information och erbjudanden. Du kan när som helst uppdatera er kontaktinformation eller välja att inte ta emot de nyhetsbrev som skickas från GoesArt i prenumerationshantering från Mailchimp, som är leverantör av nyhetsbrev och styrs via biträdesavtal med The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. GoesArt delar inte personuppgifter med annan externa parter än ActivCues leverantör av Tovertafel, och enbart vid service avtal eller installerad Tovertafel med personuppgifter. Syftet är för att ge support och garanti för installerad produkt. Uppgifter som delas är serienummer, placering av enhet, kundnamn och anslutningsstatus. Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal mellan bolagen. Vill ni radera era personuppgifter som används för de syften som beskrivits ovan och återkalla samtycke till vidare behandling av dina personuppgifter för dessa syften, kontakta oss via privacy@goesart.com. Tveka inte att kontakta oss via privacy@goesart.com om ni söker mer information om avtal med vår leverantör eller dokumentation rörande dessa, eller om du har andra frågor om hur GoesArt behandlar dina personuppgifter. Ni har rätt att få tillgång till era uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Du har också rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter.2. Förfarande vid justering/radering av personuppgift


Oavsett kontakt eller avtalskund till GA har ni rätt att :

- få tillgång till sina personuppgifter

- få felaktiga personuppgifter rättade

- få sina personuppgifter raderade

- invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

- invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering


GoesArt använder samtycke och meddelar samtliga kontakter vid registrering av personuppgifter vår identitet och ändamål. Alla informeras om att de har rätt att ändra, få tillgång och radera sina uppgifter genom att kontakta privacy@goesart.com. Information ges också om att man kan lämna in klagomål till tillsynsmyndighet, Datainspektionen.


3. Policy arbete och uppföljning

Medarbetare arbetar i enlighet med upprättad policy, och har skyldighet att anmäla till personuppgiftsansvarig om intrång eller andra insatser krävs. Personuppgifterna ska kunna justeras inom 72 timmar, och vid radering finns inga lagarde eller sparade personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, om det inte finns särskilda skäl såsom annan lagstiftning som överskrider GDPR som införs i kraft per den 25 Maj 2018.© All Rights Reserved, GoesArt AB 2018  - GDRP Policy